Kolaborativní robot

Systém detekuje operátora pomocí laserového skeneru a stereo kamery. Pokud se operátor přiblíží pracovnímu prostoru systém automaticky upravuje rychlost. Až do úplného zastavení, pokud je operátor v těsném kontaktu. Tím je umožněn volný pohyb operátora v okolí pracoviště. Při zachování výhod

Hlavní výhody:

  • Maximální rychlost a přesnost průmyslového robota (9570 mm/s, ±0,01mm).
  • Úspora místa a nákladů na fyzické bariéry. Pokud je operátor v blízkosti robot zastaví.
  • Je vyloučen kontakt ze strany robota.